Gebruikersnaam: Wachtwoord:
 

Auteur Topic: Wat zijn stiltegebieden nou precies?  (gelezen 8557 keer)

Offline member

  • *****
  • Berichten: 11034
  • In order to go faster - go slower
Wat zijn stiltegebieden nou precies?
« Gepost op: 20-03-2009, 16:19 »
http://www.cuijk.nl/index.asp?brwsrdt=1&nmoduleid=2&wgid=6&sc=0&spagetype=21&nPageID=784&nCMSPageType=1#waarom

Waarom stiltegebieden?

Ons land is erg dicht bevolkt en vol lawaai. Lawaai dat wordt veroorzaakt door ons eigen toedoen. Wegen raken steeds voller, nieuwe wegen worden aangelegd en steden breiden uit. Echte stille gebieden zijn schaars geworden in Nederland.

Toch zijn er gebieden waar nog rust te vinden is. De rust waar mensen steeds meer behoefte aan hebben. Ook dieren vluchten naar die plaatsen waar minder herrie is. Sommige diersoorten kunnen zelfs alleen overleven als er absolute rust heerst.

Voor mens en dier is het daarom hard nodig de gebieden waar het nog enigszins stil is te beschermen tegen lawaai. De beschermde "stille" gebieden noemen we stiltegebieden.
Wat mag wel en wat mag niet in een stiltegebied?

De provincies hebben de taak de stiltegebieden aan te wijzen en de stilte daar te beschermen. Na onderzoek en in overleg met de gemeenten heeft de provincie Noord-Brabant de stiltegebieden geselecteerd en opgenomen in de provinciale Milieuverordening en het provinciaal Streekplan.

Zo ligt vast wat in deze gebieden wel en niet is toegestaan en wordt voorkomen dat er in stiltegebieden nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden die (veel) lawaai met zich meebrengen. Het is niet de bedoeling mensen uit de stiltegebieden te weren, maar mensen juist te laten genieten van de rust. Rustig recreëren, wandelen en fietsen zijn toegestaan. De natuurlijke geluiden in een stiltegebied mogen echter niet worden verstoord door menselijke activiteiten. Auto’s, motoren en (brom)fietsen mogen alleen op de openbare weg rijden.

Het gebruik van radio’s, sirenes, modelvliegtuigen, vuurwerk en andere lawaaimakende apparaten is niet toegestaan. Voor sommige activiteiten kan men toestemming en ontheffing van de provincie krijgen om tijdelijk 'lawaai' te maken.

Voor activiteiten die van oudsher al in het gebied plaatsvinden gelden de verbodsbepalingen van de milieuverordening niet. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor de uitoefening van landbouw, bosbouw of jacht.
Hoe stil is stil?

Het geluidniveau in de kern van een stiltegebied mag niet hoger zijn dan zo’n 40 decibel. Dit is het geluidniveau van zingende vogels of het ruisen van bomen. Het overgangsgebied naar de randen vormt een soort buffer. In het overgangsgebied is het dan ook meestal minder rustig dan in de kern.
Dat de stilte af en toe wordt verstoord door overvliegende vliegtuigen is helaas ook in een stiltegebied niet te vermijden. Hoe rustig het verder is in een stiltegebied, bepaalt u in hoge mate zelf.
Stiltegebieden in Noord-Brabant

De provincie heeft in Noord-Brabant 31 stiltegebieden aangewezen. De meeste stiltegebieden liggen in natuurbeschermingsgebieden. Hier zijn naast de rust ook nog bijzondere planten en diersoorten te vinden. Deze gebieden zijn meestal al aantrekkelijk vanwege hun fraaie landschap of opvallende cultuurgeschiedenis. Hieronder vindt u de namen van de 31 stiltegebieden in Noord-Brabant:

Offline member

  • Woestijnrakker
  • Moderator
  • *
  • Berichten: 3681
Re: Wat zijn stiltegebieden nou precies?
« Reactie #1 Gepost op: 20-03-2009, 16:37 »
Zo staat in de Provinciale Mileuverordening Utrecht het volgende over stiltegebieden:

Artikel 5.1.6
Het is verboden zich met een motorvoertuig of bromfiets als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder of met een snorfiets te bevinden buiten de openbare weg of buiten andere voor bestemmingsverkeer openstaande wegen of terreinen.Plaatje met stiltegebieden in de provincie Utrecht:


Offline member

  • *****
  • Berichten: 11034
  • In order to go faster - go slower
Re: Wat zijn stiltegebieden nou precies?
« Reactie #2 Gepost op: 20-03-2009, 17:36 »
Definitie openbare weg:

01. Begrip ‘weg’
 Wat moet worden verstaan onder het begrip ‘weg’?

De Wegenwet geeft geen definitie van begrip ‘weg’. Aangesloten kan worden bij de definitie uit de Wegenverkeerswet 1994: ‘alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten’.

Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden en parkeerplaatsen/-terreinen.

02. Begrip ‘openbare weg’
 Wat moet worden verstaan onder een ‘openbare weg’?

Onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘feitelijke’ en ‘juridische’ openbaarheid van een weg. Van feitelijke openbaarheid van een weg is sprake, wanneer die weg vrij voor een ieder toegankelijk is. In dat geval is de Wegenverkeerswetgeving hierop van toepassing.

Van juridische openbaarheid van een weg is sprake, wanneer die weg openbaar is in de zin van de Wegenwet. Iedereen heeft het recht om van die weg gebruik te maken, niet slechts met toestemming van / bij gedogen door de eigenaar.

03. Openbaarheid
Wanneer is een weg openbaar in de zin van de Wegenwet?

Een weg wordt openbaar in de zin van de Wegenwet door:

a. verjaring: 30 jaar feitelijk voor iedereen toegankelijk geweest óf 10 jaar feitelijk voor iedereen toegankelijk + onderhoud door gemeente of andere overheid;

b. bestemming door de rechthebbende (zie art. 4 Wegenwet).

Alle wegen die op de wegenlegger staan worden geacht openbaar te zijn, tenzij bewezen wordt dat de weg niet meer openbaar is (art. 49 Wegenwet).

Bron: www.vng.nl (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Deze wetgeving stamt uit een tijd dat het rijwiel en de automobiel net uitgevonden waren en dat mensen van simpel van stad A naar B wilden reizen. Toen al legden grondeigenaren beperkingen op ten aanzien van recht van overpad e.d. Dat was namelijk niet (goed) in de wet geregeld.

Men heeft het daarom omgekeerd: alle wegen zijn openbaar, tenzij.

Stiltegebieden gelden meestal alleen voor percelen grond, niet voor de wegen daaromheen, maar volgens bovenstaande definitie ook blijkbaar niet voor de paden die daar doorheen lopen.