AllRoad-Forum > Codever

Codegroen probeert via de rechter wegen weer in de openbaarheid te brengen

(1/15) > >>

komkommer:
Al meer dan anderhalf jaar zit stichting Codegroen in een procedure met de gemeente Staphorst om een aantal wegen weer in de openbaarheid te brengen. Deze wegen zijn afgelopen jaren stilaan afgesloten door StaatsBosBeheer, terwijl dit volgens Codegroen openbare wegen betreffen. Volgens Codegroen is de gemeente aansprakelijk voor de openbaarheid van de wegen in hun gemeente en daarom heeft de stichting de gemeente gevraagd om handhavend op te treden tegen StaatsBosBeheer.

De gemeente Staphorst is het niet eens met de stelling van Codegroen en de procedure zal binnenkort na anderhalf jaar worden beslecht in de rechtbank. Stichting Codegroen is erg blij dat ze wordt bijgestaan door forum-lid: advocaat Evert Jan Dennekamp

Omdat het voor ons allemaal erg nieuw is, wil ik de briefwisseling met jullie delen en we hopen dat jullie mee willen denken om de zaak in ons voordeel te kunnen afronden. Wees niet bang om iets verkeerds te zeggen, want in alles kan een verborgen waarheid liggen!
Bijlage 1: 5-mei-2010.
Verzoek om handhavend op te treden door Staatsbosbeheer opdracht te geven de nu geplaatste borden (geen toegang -met fietsen buiten fietspad, met paarden buiten ruiterpad, voor gemotoriseerd verkeer) terstond te verwijderen. In de bijlage tevens een topografische kaart met een niet volledig overzicht van de wegen. Want Artikel 9 van de Wegenwet bepaalt dat slechts de Gemeente in staat is om de wegen aan het verkeer te onttrekken.

Bijlage 2: 18-mei-2010.
Antwoord van gemeente. Opsomming van de wegen in het betreffende gebied. Een aantal zijn van de gemeente en daar zijn geen borden geconstateerd, de andere wegen zijn van het Rijk en worden ook niet door de gemeente onderhouden (artikel 16 Wegenwet. Het rijk mag volgens artikel 8 haar openbare wegen aan het openbaar verkeer onttrekken middels een besluit en volgens artikel 18 lid 1 sub a Wegenverkeerswet 1994 is het Rijk bevoegd om verkeersbesluiten te nemen. Ze beschouwen deze brief als het verstrekken van feitelijke informatie en niet als een beschikking.

Bijlage 3: 8-okt-2010.
Verdere uitweiding over wegen.

Bijlage 4: 8-nov 2010
Antwoord van Gemeente met de mededeling dat de betreffende wegen eigendom zijn van SBB. Daarom is artikel 9 Wegenwet niet van toepassing maar artikel 8. Op basis van artikel 8 kan een weg worden ontrokken aan de openbaarheid doormidden van een Koninklijk Besluit. Tevens staan de genoemde wegen niet in de wegenlegger en zijn dus sowieso niet openbaar. Omdat de wegen niet van de Gemeente zijn, is de Gemeente niet bevoegd om handhavende maatregelen te treffen. Ze beschouwen deze brief als het verstrekken van feitelijke informatie en niet als een beschikking.

Bijlage 5: 23-nov-2010
Verzoek tot sturen van beschikking en daarom nogmaals het verzoek om tot handhaving over te gaan.

Bijlage 6: 7-maart-2011
Antwoord van Gemeente. De aangegeven wegen zijn eigendom van SBB. Hierop is privaatrecht van toepassing en acht het college zich niet bevoegd om handhavend op te treden. De aangegeven wegen zijn geen openbare wegen in de zin van de Wegenwet, er is derhalve geen spake van een illegale situatie waartegen het college handhaven moet optreden. De gemeente besluit om niet handhavend op te treden. Beschikking.

Bijlage 7: 11-april-2011
Verzoek aan College om beschikking te vernietigen en alsnog tot handhaving over te gaan. Tevens de vraag om relevante dossiergegevens op het sturen.

Bijlage 8: 1-jun-2011
Brief van de commissie bezwaarschriften met de uitnodiging voor een hoorzitting op het gemeentehuis.

Bijlage 9: 1-jul-2011
Verslag van de hoorzitting en het advies van de commissie bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders. Ze verwijzen naar een zaak die volgens hun overeenkomt met onze casus en waar een noot in zou staan dat wegen in en als onderdelen van parken, bossen en natuurterreinen, zonder verdere ontsluiting als verkeersfunctie niet worden beschouwd als wegen  in wegenwettelijke zin. Ze verwijzen vervolgens op twee zaken die  wel stellen dat de wegen openbaar zouden zijn, maar ze zeggen direct dat het niet uitmaakt omdat volgens de eerstgenoemde zaak niet om wegen zou gaan. Buiten de vraag of het om openbare wegen gaat, stelt de commissie dat de gemeente helemaal niet bevoegd is om op te treden omdat die rol noch in de Wegenwet nog in de APV staat beschreven.

Bijlage 10: 27-jul-2011
Gemeente neemt het advies van de hoorzitting over en besluit dat het bezwaar ongegrond is, dus de beslissing om niet te handhaven, blijft staan.

Bijlage 11: 6-sep-2011
Verzoek aan de rechtbank om de beslissing alsnog om te draaien, met de mededeling dat het onterecht is dat de gemeente er van uit gaat dat de wegen niet openbaar zijn en dat het juist wel in de APV staat dat ze behoren op te treden omdat de borden de bruikbaarheid van een weg wel in gevaar brengen.

Bijlage 12: 26-sep-2011
Uitnodiging van de rechtbank voor een hoorzitting.

Bijlage 13: 29-sep-2011
De rechtbank merkt Staatsbosbeheer Regio Flevoland-Overijssel aan als belanghebbende.

Bijlage 14: 12-okt-2011
Verweerschrift van de Gemeente StaphorstNamens Codegroen alvast bedankt voor het meedenken!

Zot:
O god, er komen oude nachtmerries boven. Gevechten met de gemeente is vechten tegen de bierkaai. Ze blijven net zolang procederen en regeltjes aanpassen tot je het opgeeft.

Alleen slijmen, vriendjes zijn en omkopen helpt. Ja omkopen van wethouders is standaard in Nederland.

Blackbert:
Mooi initiatief. 't Zou meer moeten gebeuren voor we met 2 paralelle werelden ziten: het volgebouwde en dichtgebetonneerde land waar we allemaal opeengepakt zitten, met daarnaast "de natuur" waar we zelfs te voet een speciale vergunning nodig hebben om aan de rand even te mogen kijken hoe het eruitziet.

Ideetje: misschien hebben Codegroen (Nl), Codever (F) en de TRF (UK) wel al contact, maar tips en tricks uitwisselen voor zo'n zaken kan handig zijn.

beat:
... :o
respect!

Noppy:
Goed initiatief mannen 8)

Kan iemand op basis van de Wet openbaarheid van bestuur even de oudere versies van de wegenlegger opvragen? Zal me niets verbazen als ze in reactie op Codegroen's schrijven deze wegen gewoon even verwijderd hebben uit de wegenlegger. Volgens mij is er een verjaringstermijn van 5 jaar (klok / klepel, ik heb even geen tijd om hier grondig in te duiken) waarna de pas afgesloten openbare weg per definitie uit de openbaarheid onttrokken is. Dat lijkt dan op een soort self-fulfilling-prophecy.

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie