AllRoad-Forum > Codever

Op agrarisch land.

(1/1)

Dutchy:
In het verleden al eens een paar filmpjes gezien, even een rondje over het gras.


--- Citaat ---Artikel 460     
Hij die zich, zonder daartoe gerechtigd te zijn, bevindt op enige grond die bezaaid, bepoot of beplant is, of die ter bezaaiing, bepoting of beplanting is gereedgemaakt, of gedurende de maanden mei tot en met oktober op enig wei- of hooiland, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 461     
Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.
--- Einde van citaat ---

wetboek link

De grondslag voor deze strafbepaling 461 staat in het  Burgelijk Wetboek 5 art 22


--- Citaat ---Artikel 22     
Wanneer een erf niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven, tenzij de eigenaar schade of hinder hiervan kan ondervinden of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt, dat het verboden is zonder zijn toestemming zich op het erf te bevinden, een en ander onverminderd hetgeen omtrent openbare wegen is bepaald.
--- Einde van citaat ---

link

Hier gaat het om eigendomsrecht.


Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie