Gebruikersnaam: Wachtwoord:
 

Auteur Topic: Alternatieven vanuit Codever Wallonië (en een lange ingezonden brief)  (gelezen 448 keer)

Offline member

  • *****
  • In order to go faster - go slower
HET ALTERNATIEF VOORGESTELD DOOR CODEVER

A.   Individuele tochten

Het wildcrossen vervangen door verantwoordelijk rijden. Restitutie van landelijke wegen. Vorming van natuurgidsen. Invoeren van een groen rijbewijs. Verplichte wetgeving.

1.   Permanente afgebakende parcours

De landelijke wegen (die de dorpen onderling verbinden) zoals minister Happart ze voorziet in zijn hervormingsvoorstel. Deze wegen zijn toegankelijk voor iedereen en met eender welk vervoermiddel. Plaatselijk verbod kan worden opgelegd op wegen met sterke voetgangers concentratie of in gevoelige plaatsen.

2.   Een groen rijbewijs

Enduristen waarderen kronkelende wegen met enige technische moeilijkheden boven de landelijke wegen. Het is aangewezen ze te beperken en ze onder controle van het DNF te brengen. Het groen rijbewijs dat wordt afgeleverd op niveau cantonnement is intrekbaar indien nodig, zoals een jachtbewijs, en bevordert de verantwoordelijkheid van de locale piloten om het indringen van noordelijke piloten te beperken.

3.   Natuurgidsen

Het moet mogelijk zijn om zijn cantonnement te verlaten om andere horizons te ontdekken of om aan toeristen toe te laten om te circuleren. Natuurgidsen, opgeleid en onder controle van het DNF, zouden onder hun verantwoordelijkheid kleine groepen beperkt tot minder dan 20 personen kunnen leiden op vastgelegde boswegen. Dit zou ook een kwaliteitstoerisme toelaten en de nood aan avontuursport beantwoorden.

4.   De verplichting om een goed gedragsbepaling te eerbiedigen die aanloog is aan de tien geboden van Codever met boetes voor de overtreders

Dit wordt reeds met succes in Portugal toegepast. Deze regel is cumuleerbaar met de drie vorige.

B.   Georganiseerde tochten

Deze moeten terug kunnen plaatsvinden op zondag, eveneens in Natura 2000 zones, meer dan één keer per jaar per gemeente indien de locale autoriteiten ze goedkeuren.

C.   Permanente circuits

Ook al is dit niet de voorkeur van de vrijetijdsrijders, deze moeten geopend worden om de jongeren en de quads toe te laten zich uit te leven. De RW moet in dit domein investeren en de procedures vereenvoudigen.

BRIEF AAN MINISTER LUTGEN

Geachte Heer Minister,

Ik ben een belgische onderzoeker werkzaam in Nederland aan het Academie van Nederlandse Wetenschappen. Ik ben verantwoordelijk voor de grootste verzameling levende gisten, schimmels en paddestoelen ter wereld. Het behoud van de bio-verscheidenheid is dus iets wat me nauw aan het hart ligt. Ik werk in deze sector sinds 20 jaar en heb onderzoekervaring in verschillende landen. Ik geef heel regelmatig conferenties over dit onderwerp zowat overal ter wereld. Ik ben eveneens endurist en neem af en toe deel aan endurotochten in het bos. Mijn motorvrienden brengen mij op de hoogte van uw acties om het verkeer in bossen te beperken en zelfs te verbieden, om ecologische redenen. Deze onderneming verwondert mij, omdat endurotochten in het bos in geen geval een bedreiging vormen voor onze bio-verscheidenheid of een reële bron van vervuiling zijn. Ik verklaar me nader:
1.   Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat het plukken of de verspreiding door gebruikers (waaronder de enduristen) verschillende soorten stimuleren en hun geografische verspreiding te zien toenemen. Bioverscheidenheid mag niet verward worden met bedreigd wild of enkele planten die slechts een klein deel vormen van de iceberg. De microscopische organismen of van zeer kleine afmeting maken het grootste en belangrijkste deel uit van de verscheidenheid. Deze moeten zeker beschermd worden maar daar hebben uw acties geen vat op, integendeel.
2.   De 200 à 300 motorrijders die elke weekend in bos +- 100km afleggen voor een gemiddeld verbruik van 5l/100 km (ongeveer 1500 l benzine) vormen onder geen beding een bedreiging voor onze bossen. Wanneer 20.000 of 30.000 personen zich naar De Standard of Anderlecht verplaatsen is de vervuiling niet vergelijkbaar met die van de motorrijders (50 km heen/terug per wagen van 2 personen à 6l/100 km geeft een gemiddelde van 3 x 15.000 = 45.000 l benzine voor De Standard, Anderlecht, Brugge,…). Geen mens die de voetbal terug in vraag stelt, en terecht.
3.   Motorrijders maken lawaai en dat kunnen we niet ontkennen. We moeten ook toegeven dat de geluidsoverlast heel beperkt zijn in tijd omdat bij enduro de motos slechts enkele seconden hoorbaar blijven (…). Wandelaars zijn in vergelijking een grotere bron van storing voor de natuur omdat ze trager zijn. Niemand trekt de “zachte gebruikers van het bos” in vraag of de houthakkers die de bomen verzagen voor het commercieel beheer van de bossen maar op zeer luidruchtige wijze plaatselijke fauna verstoren.
4.   Enduristen zijn grotendeels verantwoordelijke personen die de andere bosgebruikers eerbiedigen. De gemiddelde leeftijd is tussen de 40 en 45 jaar en de meesten zijn huisvaders die helemaal geen schade of last willen berokkenen. Wij stoppen bij het naderen van ruiters, wij rijden stapvoets wanner wij voetgangers tegenkomen en groeten ze. Sommigen spannen zelfs draden op halshoogte wat dodelijk kan zijn voor de motorrijder. Twee franse motorrijders zijn onlangs slachtoffer geweest met één dodelijke afloop. Anderen openen het vuur; sommige boswachters of andere extremisten handelen dusdanig omdat ze zich in hun recht wanen door decreten, die u in het leven wenst te roepen, en aanslag plegen op het leven van sommige gebruikers.

Ik veronderstel dat u zult begrijpen dat mijn professionele situatie mij een objectief perspectief geeft over deze problematiek. Mocht ik ook maar één reden hebben om uw nieuwe Boscode te ondersteunen, of toch het luik over het gemotoriseerd verkeer in bos, zou ik u deze brief niet schrijven. In alle wetenschappelijke objectiviteit bevestig ik u dat u de verkeerde richting uitgaat. Volledig. Ik twijfel niet aan uw intellectuele capaciteiten en uw eerlijkheid en ik ben ervan overtuigd dat u uw standpunt in deze materie zult herzien. Ik sta ter uw beschikking om dit onderwerp te bespreken en u te informeren over bepaalde wetenschappelijke gegevens die uw ecologische gesprekspartners u blijkbaar niet hebben vermeld.
In de hoop een antwoord te mogen ontvangen op deze lange brief, wens ik u een wijs beraad.


Bron: http://www.motor-europe.com/newsarticle.php?id=88

Wie kan er zo goed Googelen dat we de naam van deze wetenschapper boven water krijgen?


Advertenti3: